لیزینگ دیزل ژنراتور

Leasing of diesel generators

لیزینگ و خرید اقساطی دیزل ژنراتور

شرکت بینش ابتکار خاورمیانه در جهت بهبود شرایط خرید برای همکاران و پیمانکاران محترم شرایط و امکان خرید لیزینگ دیزل ژنراتور را فراهم آورده است. در این طرح مشتریان محترم به طور مستقیم به بانک معرفی شده و مراحل تامین اعتبارات لازم را تا رسیدن به نقطه دریافت وام دنبال می کنند.

کیفیت کالا و اقلام صنعتی همواره در کنار قیمت و شرایط خرید آن کالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. این امر سبب می شود تا شرایط پرداخت بلند مدت و مطلوب نگاه بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایان محترم را به خرید اقساطی برخی از اقلام مورد نیاز پروژه از جمله دیزل ژنراتور معطوف نماید.

بر این اساس خریدار محترم می تواند با پرداخت اقساط بلند مدت، بار مالی وارده را تا حد ممکن کاهش دهد و با پیش اندیشی از افزایش قیمت احتمالی دستگاه ها جلوگیری نماید. موضوع افزایش قیمت اقلام صنعتی وارداتی، از جمله مشکلاتی می باشد که عموم پروژه های صنعتی، مسکونی و تجاری را تحت شعاع خود قرار داده است.

بسیاری از پیمانکاران محترم ساختمان در ابتدای پروژه هزینه های اقلام تاسیسات و برق را محاسبه می نمایند و بر اساس آن قرارداد رسمی کار را با کارفرمایان محترم عقد می نمایند.بر این اساس تغییرات ناگهانی قیمت همواره این گروه از پیمانکاران محترم را با چالش های تامین بودجه رو به رو ساخته است.

مزایای لیزینگ دیزل ژنراتور

اقدام به خرید از طریق لیزینگ مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به خرید به موقع و  صرف جویی در هزینه ها اشاره نمود. به این معنا که پیمانکاران محترم دستگاه دیزل ژنراتور مورد نیاز خود را به قیمت سال جاری خریداری می کنند و این امر سبب می شود تا نوسانات شدید قیمت در سال های آتی خللی در روند محاسبات مالی آن ها ایجاد نکند زیرا قیمت تمام شده دستگاه دیزل ژنراتور در زمان اقدام به خرید لیزینگی با توجه به شرایط باز پرداخت وام کاملا قابل محاسبه می باشد.

شرکت بینش ابتکار خاورمیانه ، شرایط خرید اقساطی دیزل ژنراتور را برای همکاران و پیمانکاران محترم در جهت بهبود و تسهیل در روند خرید، فراهم آورده است .

login-user

نام خود را وارد کنید

شماره موبایل خود را وارد کنید

02:00

login-user

شماره موبایل خود را وارد کنید

02:00

ثبت نام